Disclaimer


Disclaimer Website

Het auteursrecht op al het beeldmateriaal op de Adagio Music internet site, (alle pagina’s vallend binnen het domein www.adagio.nl), berust bij Adagio Music.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adagio Music informatie, (teksten, foto’s, beelden, geluid daaronder begrepen), via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar de Adagio Music internet site mag wel. Het is echter uitsluitend toegestaan te linken met de URL https://www.adagio.nl, maar niet binnen een frame van een andere website.

Het auteursrecht op al het internet technische materiaal op de Adagio Music internet site (alle pagina’s vallend binnen het domein www.adagio.nl), berust bij Adagio Music.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adagio Music, internet technisch materiaal (flash, html- codes, CGI, CDE scripts en modules daaronder begrepen) via elektronische of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Disclaimer Email

De informatie in onze e-mails is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u een e-mail abusievelijk heeft ontvangen, brengt u de afzender dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.

Adagio Music is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.