Privacybeleid


Adagio & uw privacy

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wie zijn we

U leest op dit moment de privacy verklaring van Adagio Music. Wij zijn een bedrijf dat optredens verzorgt in voornamelijk Nederland. Wij verzorgen sinds 1997 voor elke gelegenheid het juiste entertainment.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Adagio Music verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Adagio Music, neem dan gerust contact op via info@adagio.nl

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Adagio Music. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Adagio Music stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voor- en achternaam naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Adagio Music.
 2. Contact opnemen
  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Adagio Music via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een juiste antwoord te kunnen geven op uw vraag, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.
 3. Offerte aanvragen
  Uw gegevens zullen verzameld worden als u via onze website een offerte voor een optreden aanvraag.  In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, adres, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.
 4. Analytics
  De website van Adagio Music verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die uw veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Cookies

Adagio Music gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens maken wij gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ontvangers van uw gegevens

De gegevens die Adagio Music ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch gecodeerd en versleuteld opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. HostingU2
  De website, de back-ups en de e-mail van Adagio Music wordt gehost bij HostingU2. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van HostingU2.

Opslag periode van uw gegevens

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Adagio Music, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@adagio.nl.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met Adagio Music via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op onze mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Offerte aanvragen
  Op het moment dat u via onze website een offerte aanvraagt, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op onze beveiligde database. Die gegevens worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard.
 4. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging van uw gegevens

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Adagio Music of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Adagio Music. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uwverbinding met de website van Adagio Music prive is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Uw rechten

 1. Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Adagio Music vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Adagio Music. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectifieren door Adagio Music. U gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Adagio Music opgeslagen liggen in het geval uoverstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Adagio Music al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil u niet langer dat uw gegevens bij Adagio Music vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Adagio Music niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil u niet dat Adagio Music uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@adagio.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Adagio Music verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Adagio Music via e-mail. uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Adagio Music de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Adagio Music met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Adagio Music behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Adagio Music dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Adagio Music te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op.